מינהל אקדמי

פתרונות מתקדמים

לניהול אקדמי

מערכת 'מכלול' הינה הפתרון המיחשובי הרחב והכולל בישראל לניהול אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה. הפתרון מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות ביותר ועל ניסיון רב שנים של מומחי תוכן

 • מינהל לומדים

  קרא עוד

  • תיק אישי אלקטרוני ללומד - לכל ה'היסטוריה' הלימודית
  • רישום וקבלה (תנאי קבלה, מבחני התאמה, פטורים, מבדקי רמה ועוד)
  • קליטת תוכנית לימודים (אישית, לפי תוכנית/קורס, באינטרנט)
  • ציונים ומעקב חובות מקוון
  • מעקב נוכחות
  • שירותי מידע שונים:
   • קיוסק
   • אינטרנט
   • מענה קולי
   • SMS
   • דואר אלקטרוני
   • סילבוסים
   • חומרי לימוד
 • ניהול תוכניות לימודים

  קרא עוד

  • ניהול מקביל של מספר בתי ספר בעלי מאפיינים שונים במערכת אחודה
   • אקדמי /הכשרה מקצועית / הכשרת מורים / הנדסאים / לימודי חוץ /מכינה
   • הפרדת הפעילות לכל בית ספר
   • ניהול כולל של משאבי הקמפוס
  • הגדרת תכניות הלימודים להכשרות
   • הירארכיה ברמת בית ספר/חוג/התמחות/קורס .
   • דרישות קדם ודרישות מק בילות
   • תנאי מעבר
   • ניהול רמות
  • מאגר מקוון של קורסים וסילבוסים
  • תהליך לאישור מסמכים, תוכניות וכיו"ב - ע"פ הירארכיה מוגדרת
 • בניה ותכנון של מערכות שעות, חדרים ומשאבים

  קרא עוד

  • כלים לשיבוץ מערכת שעות ל:
   • תכניות לימודים
   • סגל
   • מתקנים וחדרי לימוד
   • עזרי הוראה והדרכה
  • שיבוץ אוטומטי של חדרים ועזרי הוראה
 • בחינות

  קרא עוד

  • כלים לניהול תקופת הבחינות וקביעת המועדים
  • שיבוץ אוטומטי של בחינות
   • משגיחים
   • פיצול חדרים
   • שילוב בחינות
   • התחשבות בהקלות מיוחדות לנזקקים
  • ניהול ימי הבחינה:
   • מדבקות
   • רשימות נבחנים עם הקלות
   • סריקות מחברות
   • EXCEL - קליטה ציונים מסריקה /הקלדת סגל/גיליונות 
   • תגמול המשגיחים
 • גביית שכר לימוד

  קרא עוד

  •    הגדרת תקנוני תשלומים לפי מדיניות הארגון
   • שיטות חיוב
   • תנאי תשלום
  • ניהול הוראות קבע מול מס"ב
  • עסקאות אשראי מקוונות
  • קופות והפקדות
  • כרטיסי נבחן וחסימות
  • שוברים ממוגנטים
  • ממשק למערכת הנהלת חשבונות
 • ניהול סגל

  קרא עוד

  • ניהול תיק אישי למרצה/מדריך/מתרגל.
  • ניהול סל שעות תקן ליחידה ובקרת תקציב השעות.
  • מעקב נוכחות, איסוף שעות, נסיעות וביטול זמן.
  • סקרי הערכת הוראה (משובים) מקוונים.
  • ניהול השתלמויות/קורסים.
  • שירותי מידע מקוונים - הכוללים בין היתר:
   • בחינות
   • מעקב תלמידים
   • אתר אישי
   • גישה בסביבה אינטרנטית תומכת למידה
   • ערעורים
 • איתור לומדים פוטנציאליים וניהול קשרי לקוחות

  קרא עוד

  • איתור אוכלוסיה
   • הרשאות ברמת התפריט
   • הרשאות ברמת הירארכיית הנתונים בבית הספר
   • הרשאות ברמת סוג הנתונים
  • מעקב אחר תהליך המכירה
   • זימונים לפעילויות ע"פ תסריטים
   • ניהול עבודת המוקדנים מול הלקוחות
   • קביעת ראיונות וסידור עבודה
  • כלים למדידה והערכה של הפעילות
 • למידה מקוונת

  קרא עוד

  •   מערכת 'מכלול' פועלת באינטגרציה מלאה עם מערכת הקוד הפתוח Moodle הנפוצה ללמידה מקוונת
 • שרותי מידע ללומד

  קרא עוד

  • מידע אישי
   • ציונים
   • מבחנים
   • מערכת שעות
   • מצב תשלומים
   • מאזן חובות אקדמיים
  • פעולות
   • יועץ וירטואלי
   • תדפיסים ואישורים
   • תשלומים באשראי
   • סביבה תומכת למידה
   • הודעות אישיות וכלליות
   • הגשת בקשות בנושאים אקדמיים, מנהלתיים ונושאי רווחה
  • מדידה והערכה של פעילות
  • לוח מודעות ואירועים
   • הודעות אישיות: ביטולי קורסים, ערעורים, מלגות
   • הודעות לפי שיוך
  • שרותי פורטל סלולארי לתלמיד / חניך
 • שרותי דיקאן: מלגות, מעונות ורווחה

  קרא עוד

  • מלגות  וחישוב זכאויות
   • קריטריונים משתנים
   • ניקוד על בסיס נתונים אקדמיים
   • חישוב הכנסה לנפש
   • איתור התאמת קרנות לנתוני התלמיד
   • ניהול תקציב קרנות וחלוקה יחסית וקיזוז שכ"ל
   • קליטת בקשות מלגה באינטרנט
   • ועדות חריגים
  • מעונות
   • שיבוץ לדירות וחיוב לפי שימוש
  • צרכים מיוחדים
   • לקויות למידה
   • שיעורי עזר
   • שירותי ייעוץ
 • ניהול פרויקטים, עבודות תזה ומחקר

  קרא עוד

  • ניהול כל מחזור החיים, ובכלל זה:
   • קביעת הנחייה
   • אישור הפרויקט
   • קביעת אבני דרך
   • הגשה של אבני הדרך
   • ציון והערות על כל אבן דרך
   • תגמול המנחים על שעות ההנחיה
  • כל ניהול הפרויקט נעשה בצורה מקוונת באמצעות פורטלי החניך/תלמיד והמדריך/מרצה
 • ניהול המידע והמשתמשים

  קרא עוד

  • מחולל דו"חות – 'איזידוח'
   • המחולל מובנה בתוכנה ומאפשר הפקת דו"חות על-בסיס הנתונים במערכת
   • מנגנון התיזמון מאפשר הפקת הדוחות בהתאם לצורך ואף שליחה שלהם בדואר אלקטרוני לנמענים
  • ניהול משתמשים והרשאות
   • הרשאות ברמת התפריט
   • הרשאות ברמת הירארכיית הנתונים בבית הספר
   • הרשאות ברמת סוג הנתונים
  • ניהול הפעילות
   • Audit Log
   • מעקב תהליכים
   • הרצת תהליכים א סינכרונית
   • מצב נעילות
 • בינה עסקית (BI) מתקדמת

  קרא עוד

  • מערכת מתקדמת לניתוח תכנון מול ביצוע.
  • ניתוח תומך החלטות למנהלים בתחומים השונים ובפרמטרים שונים.
 • ממשקים למערכות הארגון

  קרא עוד

  • תוכנת 'מכלול' הינה פתרון כולל למינהל האקדמי ולניהול ההדרכה -  והיא מאפשרת התממשקות עם מגוון מערכות הארגון.
  במהלך השנים צברה 'ראשים' ידע וניסיון רב בהקמת ממשקים עם מגוון מוצרים, כמו גם עם מערכות מפיתוחים פנים-ארגוניים.
  • בין השאר - קיימים ממשקים למערכות כח-אדם, הנהלת חשבונות, שכר, לוגיסטיקה, ספריה, ממשקים עם מערכות ממשלתיות ורבים נוספים.