ניהול הדרכה

חבילת תוכנה

לניהול הדרכה

מערכת 'מכלול' לניהול הדרכה היא הפתרון המקיף והמתקדם בישראל לניהול גופי הדרכה בארגונים גדולים הכולל ניהול ידע, למידה מקוונת, ניהול משאבים וכשירויות.

 • ניהול יחידת ההדרכה ותוכנית הדרכה שנתית

  קרא עוד

  • ניהול אחוד/מבוזר של כלל בתי הספר בארגון
  • תכנון ומעקב ביצוע יישום תכנית ההדרכה השנתית-גרף הכשרות
  • תכנון ומעקב ביצוע יישום תכנית ההדרכה השנתית איסוף צרכי הדרכה
  • הקמה, עדכון ותיקוף של תיקי קורס
  • יצירת מחזורי הכשרה על פי תיקי קורס ופריסתם על פני תכנית העבודה
  גרף הכשרות-תוכנית הדרכה מערכת שעות שבועית שיבוץ משאבים תבנית יסוד לקורס
 • ניהול משאבים

  קרא עוד

   • ניהול אחוד של משאבים ושיבוצם עפ"י דרישות וזמינות
    •      מתקנים
    •       עזרים
    •       בחינות
   • יצירה אוטומטית של מערכת שעות שבועית לקורס על פי תבנית יסוד לקורס
   • דו"חות ובקרות תכנון מול ביצוע
   • ממשקים למערכות לוגיסטיות ומחסן
 • ניהול מדריכים

  קרא עוד

  • המדריך כפרט, כלומד, כמשאב וכמשתתף בתהליכי הניהול והלימוד
  • תיק אלקטרוני – תיוק וניהול מסמכים מכל הסוגים הקשורים במדריך
  • נוכחות והיעדרות – דיווח, חישוב והצגת נתונים מספריים וסטטיסטיים
  • שיבוץ להדרכה לפי פרמטרים (כגון השכלה, ותק, ניסיון וכו')
 • ניהול עובדים/חניכים

  קרא עוד

  • ניהול תיק חניך כולל היסטוריה הכשרתית
  • ניהול למידת החניך במגוון שיטות: תרגילים, מטווחים, למידה מקוונת
  • מעקב אירועי משמעת, תצפיות והערכות תקופתיות
  • משימות למידה במהלך העבודה OJT ותקופת חניכה
  • מעקב נוכחות
  • מגוון שיטות להערכת החניכים: מבחנים בכיתה, מבחנים מקוונים, לומדות, שאלוני הערכה תקופתיים ומסכמים ושאלוני תצפית.
 • הערכת הדרכה

  קרא עוד

  • מגוון כלי הערכת הדרכה
  • הערכת המדריך
  • הערכת הקורס
  • הערכת סביבת הלמידה והמתקנים
 • ניהול כשירויות

  קרא עוד

  • הגדרת דרישות כשירות לתפקיד
  • ניהול מדדי כשירות תוך כדי הכשרה ובמהלך העבודה
  • התרעות לקיום ריענונים והשתלמויות
  • התרעות ליציאה מכשירות
 • כלי עבודה למשתמשים השונים בארגון

  קרא עוד

  • פורטל לחניך/עובד - באמצעותו יבצע:
  • משימות למידה + OJT
  • ייחשף למידע שוטף אודות מבחנים ציונים אירועים וכו'
  מידע לחניך
  • הערכת ההדרכה
  • פורטל מידע למדריך באמצעותו יבצע:
  • מעקב אחר החניכים/עובדים
  • עדכון ציונים ומילוי תצפיות והערכות של העובדים/חניכים
  • ייחשף למידע שוטף אודות מבחנים ציונים אירועים וכו'
  • פורטל מידע למפקד קורס/מגמה/ענף ותחום תוכן
  • מעקב אחר הקורסים/חניכים/עובדים
  • מעקב אחר המדריכים
  • גישה לאירועים חריגים ודוחות משוב שונים
  • למשתמשים במטה:
  • מחולל דו"חות
  • משלוח אוטומטי של דוח"ות והתרעות לכלל לקוחות המערכת
  • ניהול משתמשים והרשאות
  • הרשאות ברמת התפריט ופעולה
  • הרשאות לגישה לבתי הספר
  • הרשאות ברמת הנתונים החסויים
 • מתקדמת (BI) בינה עסקית

  קרא עוד

  • מערכת מתקדמת לניתוח תכנון מול ביצוע.
  • ניתוח תומך החלטות למנהלים בתחומים השונים ובפרמטרים שונים.
  BI BI  dash board   למנהל/מפקד מרכז הדרכה
 • ממשקים למערכות הארגון

  קרא עוד

  • תוכנת 'מכלול' מהווה פתרון כולל למנהל האקדמי וניהול ההדרכה ומאפשרת התממשקות עם מגוון מערכות הארגון.
  במהלך השנים צברה 'ראשים' ידע וניסיון רב בהקמת ממשקים למגוון מוצרים, כמו גם למערכות מפיתוח פנים-ארגוני.
  • בין השאר - קיימים ממשקים למערכות כח-אדם, הנהלת חשבונות, שכר, לוגיסטיקה, ספריה, ממשקים עם מערכות ממשלתיות ורבים נוספים.