מעצימים את הלמידה עם מערכת ניהול מובילה

חבילת תוכנה
לניהול הדרכה

מערכת 'מכלול' לניהול הדרכה היא הפתרון המקיף והמתקדם בישראל לניהול גופי הדרכה בארגונים גדולים הכולל ניהול ידע, למידה מקוונת, ניהול משאבים וכשירויות

פתרונות מתקדמים
למנהל אקדמי

מערכת 'מכלול' הינה הפתרון המיחשובי הרחב והכולל ביותר בישראל לניהול אקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה הפתרון מבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל ניסיון רב שנים של מומחי תוכן

יתרונות המערכת

שיפור האפקטיביות של כל תהליכי הניהול הארגוניים.
ייעול תהליכים פנים-מוסדיים ותהליכים מול גורמים חיצוניים למוסד
ייעול תהליכים פנים-מוסדיים וכן תהליכים אל מול גורמים חיצוניים למוסד
ייעול תהליך קבלת ההחלטות בארגון באמצעות דו"חות בפילוחים שונים, במשובים, בסקרים ובכלים מתקדמים נוספים
ניהול יעיל ומדידה של הלמידה האקדמית של סטודנט והמקצועית של עובדים
ניהול לימודים ברמות שונות של ביזור, ריכוז והירארכיה
ניהול לימודים בצורה מקוונת באמצעות האינטרנט
ממשק נוח עם מערכות חיצוניות לארגון

בין לקוחותינו