תמיכה support@rashim.co.il
הגן הטכנולוגי, בנין 8,
מלחה, ת"ד 48170 ירושלים 91481
טלפון: 072-260001
פקס: 072-2600005

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

support: support@rashim.co.il
Jerusalem Technology Park, Building 8
Malha, PO Box 48170, Jerusalem 91481

Tel: 072-2600001
Fax: 072-2600005

Join our mailing list!