לקוחות

'ראשים' עובדת עם גופי ההדרכה
הגדולים בישראל ועם המוסדות
האקדמיים המובילים בארץ.

בין לקוחות החברה: המכללה הלאומית לשוטרים, רשות שדות התעופה, אוניברסיטת אריאל, הרוב המוחלט של המכללות להכשרת עובדי הוראה בישראל, חלק הארי של המכללות האזוריות, המכינות הקדם אקדמאיות ורבות נוספות.
כיום משתמשים במערכת מעל 200,000 סטודנטים, עובדים, מרצים, מדריכים, עובדי מינהל ומנהלים