צור קשר

הגן הטכנולוגי, בניין 8, מלחה,
ת"ד 48170 ירושלים 91481

טל': 072-2600001
פקס: 072-2600005

שיווק

טל': 072-2600002
יפתח שריג: yiftach@rashim.co.il
מירב: merav@rashim.co.il

תמיכה

טל': 072-2600001
תמיכה: support@rashim.co.il
פקס: 072-2600005